Oude teksten

Home

Helder en daadkrachtig

Uw organisatie ook in onzekere tijden succesvol laten zijn? Een heldere identiteit uitstralen en inspireren? Dan is goed leiderschap het sleutelwoord. Want waar iedereen optimaal functioneert en goed samenwerkt, zal effectief en efficiënt worden gewerkt. Zet een duidelijke koers uit, laat medewerkers inzien wie ze zijn en wat hun rol is en besteed aandacht aan de betekenis van uw organisatie.

Nathalie de Man helpt u hier graag bij. Zij weet op heldere en daadkrachtige wijze eenheid te brengen en organisaties overtuigend neer te laten zetten. Niet alleen door haar kennis te delen, maar bovenal door u en uw medewerkers daadwerkelijk de ervaring en het besef van eenheid te brengen. U zult merken dat dit daardoor al snel een logisch onderdeel van het werk wordt.

Leidinggevenden staan voor de taak om hun eigen missie te kennen, mensen tot elkaar te brengen en duidelijkheid te creëren over waar de organisatie voor staat. Zodat iedereen weet wat hen verbindt. Nathalie leert u en uw medewerkers om verbindingen op deze drie niveaus aan te gaan. Duidelijk en praktijkgericht, maar ook met de nodige diepgang en waar mogelijk een vleugje spiritualiteit.

Meer weten over de visie en missie achter de Schatvisser? Lees dan dit artikel.

 

Leiderschap

Omgevingsbewust en krachtig

Individualiteit en gemeenschapszin combineren: dat is een uitdaging die elke leider aan moet gaan. Op die manier kunt u maximale kracht uit mensen halen.

Juist nu is persoonlijke ontwikkeling zeker geen luxe, maar eerder een noodzaak om het beste in ieder mens naar boven te halen. U kunt hiermee zelfbewustzijn, effectiviteit en efficiëntie ontwikkelen en dat is hard nodig om met succes veranderingen door te kunnen voeren.

Als individualiteit doorslaat, gaat het om ego’s. Het omgevingsbewustzijn wordt dan niet langer ingezet voor het algemene belang of het belang van de organisatie en haar doelstelling. Een leider begrijpt dat en neemt dit mee in zijn aanpak. Hij brengt in herinnering dat mensen aan elkaar verbonden zijn en ten dienste van wat er gewerkt wordt.

Nathalie de Man is bij uitstek een ‘verbinder’ en brengt dat graag over op andere mensen. Ook binnen uw organisatie en met uw omgeving kunnen waardevolle bruggen worden gebouwd.

Meer weten? Bekijk ‘de Verandermeander’

Organisatie advies

Organisatieontwikkeling

Een organisatie die ook in deze tijd goed weet te overleven, kent zijn eigen plek in de wereld, beschikt over medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en beseft hoe deze twee zaken aan elkaar verbonden zijn. Dat bereikt u niet vanzelf, er gaat een bewustwordingsproces aan vooraf. Een proces waarbij het erom gaat met een heldere, krachtige uitstraling de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de betekenis die je hebt als organisatie. Dit proces is de essentie van organisatieontwikkeling.

De identiteit van een organisatie vormt zich door de wisselwerking tussen de kracht binnen de organisatie en de betekenis die een organisatie kan en wil hebben in de buitenwereld. U moet zich dus niet alleen bewust zijn van de eigen koers, maar ook van de omgeving. Kijk naar de plek van uw organisatie in het grotere geheel en sta bewust in alle interacties.

Nathalie de Man heeft veel ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. Ook voor uw bedrijf of organisatie kan zij dit proces in goede banen leiden.

 

Coaching

Persoonlijke ontwikkeling

We staan in onze maatschappij voor de uitdaging om de juiste balans tussen individu en gemeenschap te herdefiniëren. Daarvoor is het van belang om jezelf op waarde te kunnen schatten en anderen in hun waarde te erkennen. Om ons bewust te zijn van het feit dat we een deel zijn van een groter geheel, en ons daarbinnen verder te ontwikkelen. Door te reflecteren op de schat die we in ons dragen, en om die op overtuigende en stralende wijze in de wereld te zetten. Bewuster van onszelf én onze omgeving. Verantwoordelijkheid nemen voor onze schat aan mogelijkheden. Daar gaat het bij coaching om.

 

Individuele coaching

Bewuster van onszelf én onze omgeving; beter presteren, het overwinnen van persoonlijke blokkades. Daar gaat het bij individuele coaching om.

We zijn mede gevormd door onze ervaringen en worden nog dagelijks beïnvloed door de omgeving waarin we verkeren. En we hebben niet altijd een reëel beeld van onze eigen kwaliteiten en valkuilen. Door de confrontatie met onszelf aan te gaan kunnen we ons bewuster worden van onze eigen rol in interactie met anderen. Hierdoor ligt de weg voor persoonlijke groei open. De Schatvisser stimuleert mensen verantwoordelijkheid te nemen voor hun kwaliteiten en schaduwkant. Om daar op een goede manier mee om te gaan en effectiever in het werk te staan. Reflectie, zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de pijlers van de begeleiding.

vuurwaterwindzand

 

 

Team coaching

Werken in een team is niet vanzelfsprekend gelijk aan werken als een team. En aan een optimale teamprestatie.

Hoe wordt de samenwerkingsvorm gevonden die het beste bij de opdracht past? Hoe ga je om met de omgeving en de verschillen binnen een team? Hoe zorg je voor synerchie? Gezamenlijke gerichtheid met ruimte voor ieders talenten en ambitie zijn belangrijke ingrediënten. De juiste verbindingen leggen met elkaar en met de omgeving. Met als basis unieke individuen.

Teamcoaching is op vele manieren mogelijk. Stap 1 daarin is altijd het helder formuleren van de vraag die de gewenste ontwikkeling op gang kan brengen.

Het talentenspel helpt u om door middel van zelfonderzoek de specifieke eigenschappen van uw talenten te leren kennen. Het leert u waar u in het dagelijks leven op moet letten om uw talenten optimaal in te kunnen zetten en te laten samenwerken. Een belangrijke kracht van het Talentenspel is dat het niet alleen een beeld geeft van WAT u kunt, maar bovenal wat uw relatie met uw talenten is. Dat wil zeggen, ziet u ze voor vol aan, en hoe zet u ze in? En heeft u helder voor ogen wat u met de inzet van uw talenten wilt bereiken. Wat is uw persoonlijke missie?

Het spel werkt met de metafoor van een innerlijk koninkrijk met twaalf talenten waar u als koning(in) over regeert. En het centrum van het oninkrijk wordt gevormd door jouw inspiratiebron. Het spel helpt om in het dagelijks leven de rol van koning(in), dat wil zeggen persoonlijk leiderschap, krachtiger neer te zetten. Het talentenspel stelt u daarmee in staat om u te ontwikkelen naar meer persoonlijke effectiviteit en naar zingeving.

talentenspel

Het talentenspel kan individueel en groepsgewijs worden gespeeld. Ook kan het ten behoeve van de ontwikkeling van teams worden ingezet.

www.talentenspel.nl

 

 

Pagina Actueel

Artikel

Eind 2012 heeft www.menscentraal.nl het artikel ‘Leiderschap: verbinding en eenheid’ gepubliceerd. In dit artikel komen de belangtijkste inzichten en ervaringen samen die Nathalie de Man de afgelopen jaren met haar klanten heeft mogen opdoen. Het gaat over de uitdaging om gemeenschapszin en individualiteit te combineren. En bovenal over het feit dat alles één is/alles aan elkaar verbonden is. Dat maakt dat organisaties pas zinvol kunnen werken als zij zich bewust zijn van hun plaats in hun omgeving. Dan pas kan professionaliteit zinvol en betekenisvol worden. Dat vraagt om een basis; verbondenheid van de leider/medewerker met zichzelf en waar hij/zij voor staat. En verbondenheid met de collega’s om goed te kunnen samenwerken.

 

Kern Konsult

Vanaf januari 2013 werkt Nathalie de Man verder onder de vlag van Kern Konsult. Dat betekent dat zij naast het werk dat zij alleen doet zij ook samen met collega’s van Kern Konsult een breder aanbod kan doen op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

Pagina Contact

Zakelijke klanten vinden mij onder de vlag van Kern Konsult:

 

nathalie.deman@kernkonsult.nl

06-53239607 | 035-693 5445

Postadres: Postbus 9, 6686 ZG  HEELSUM

www.kernkonsult.com

 

 

Voor particuliere klanten:

de Schatvisser
Nathalie de Man

06-53239607
info@deschatvisser.nl

 

Pagina Nathalie de Man

De schatvisser is opgezet door Nathalie de Man.
Nathalie de Man

Zij is in haar element als er zich vraagstukken voordoen die gaan over mensen en de interactie tussen mensen. Zij zet aan tot geïnspireerd (persoonlijk) leiderschap door confronterend en ondersteunend te zijn. Daarvoor zet zij een combinatie van scherpe analyse en een sterke gevoelswaarneming in.

 

De werkervaring van Nathalie de Man is opgebouwd in de onderzoekswereld/consultancy en met name bij de rijksoverheid. Daar bekleedde zij van 2001 tot 2006 managementposities. Ze deed ervaring op bij verschillende organisatieveranderingsprocessen. Kreeg inzicht in groepsprocessen. Heeft ervaren hoe het is om leiding te geven aan hbo-ers/academici en deze te beoordelen en te coachen. Weet hoe het is om in een ambtelijke wereld te werken en de politiek te bedienen. En heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in het begeleiden van workshops en andere bijeenkomsten in de rol van voorzitter en procesbegeleider.

 

Pagina Links

 

Kern Konsult: www.kernkonsult.com

 

 

Leiderskunst: www.leiderskunst.nl

Talentenspel: www.talentenspel.nl

Teams: www.teamondernemerschap.nl

 

 

 

Helium grafische vormgeving: helium.gv@xs4all.nl