Wie ben ik

Nathalie de Man

In ieder van ons liggen in het karakter bijzondere eigenschappen en vaardigheden verankerd. Elk individu brengt zijn eigen normen en waarden mee in de organisatie. Om als organisatie succesvol te zijn is het noodzakelijk dit netwerk te ontwarren door onderlinge verbanden te leggen en gezamenlijkheid te vinden.
Nathalie de Man helpt jou of jouw organisatie bij dit complexe proces. Vanuit haar visie dat de mens centraal staat zet Nathalie de Man haar jarenlange ervaring in het managen van veranderings- en groepsprocessen in om leidinggevenden, medewerkers of complete teams te begeleiden. Zij doet dit tijdens workshops en in lang lopende veranderingstrajecten.
Altijd met de intentie om bruggen te bouwen, want Nathalie is bij uitstek een ‘verbinder’ en brengt dat graag over op andere mensen. In haar werk combineert Nathalie verschillende methodieken waardoor gevoel en verstand worden aangesproken.