Organisaties

Identiteit en koers

Een organisatie die ook in deze tijd goed weet te overleven, kent zijn eigen plek in de wereld, beschikt over medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en beseft hoe deze twee zaken aan elkaar verbonden zijn. Dat bereik je niet vanzelf, er gaat een bewustwordingsproces aan vooraf. Een proces waarbij het erom gaat met een heldere, krachtige uitstraling de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de betekenis die je hebt als organisatie. Dit proces is de essentie van organisatieontwikkeling.

De identiteit van een organisatie vormt zich door de wisselwerking tussen de kracht binnen de organisatie en de betekenis die een organisatie kan en wil hebben in de buitenwereld. Je moet je dus niet alleen bewust zijn van de eigen koers, maar ook van de omgeving. Kijk naar de plek van je organisatie in het grotere geheel en sta bewust in alle interacties.

Haar jarenlange ervaring in het coachen op het vlak van organisatieontwikkeling zet Nathalie de Man ook graag in voor het begeleiden van organisaties.