Inspiratie

We staan in onze maatschappij voor de uitdaging om de balans tussen individu en gemeenschap te herdefiniëren. Daarvoor is het van belang om jezelf op waarde te kunnen schatten en anderen in hun waarde te erkennen. Ons bewust te zijn van het feit dat we deel zijn van een groter geheel. En ons verder te ontwikkelen door te reflecteren op de schat die we in ons dragen en die op overtuigende en stralende wijze in de wereld te zetten. Om ons daarmee bewust te zijn van onszelf én onze omgeving. En verantwoordelijkheid te nemen voor onze (gezamenlijke) schat aan mogelijkheden.

Downloads